Projekt Avalon Extrem

Case study

Klient

Fundacja Avalon wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Misją projektu Avalon Extreme jest zmiana postrzegania niepełnosprawności poprzez promocję sportów extremalnych

Zadania

Naszym zadaniem było przygotowanie nowej strony internetowej. Projekt jest w pełni przygotowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne zgodnie z kryteriami WCAG oraz ADA Compliance.

Usługi

Strona internetowa, która powstała na silniku WordPress z wykorzystaniem page buildera divi oraz dedykowanych css. W tym projekcie nie posłużyliśmy się gotowymi layoutami tylko stworzyliśmy go od zera na potrzeby klienta. Strona jest w pełni dostosowan do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Spełnia wymogi stawiane przez standardy WCAG oraz ADA Compliance. 

Oprawa graficzna 

Zobacz też